ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

TRANSTYMPANIC ELECTROCOCHLEOGRAPHY
TRANSTİMPANİK ELEKTROKOKLEOGRAFİ
KB.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: 2, 1993
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Transtympanic electrocochleography, providing the largest and most robust recordings of electric response audiometry (ERA), thought us much about the inner ear disorders during last decade. it had token its place in otologic investigation battery recently. This methods clinical applications were discussed in details.
ÖZET
Transtimpanik elektrokokleografi tüm ERA (electric response audiometry) metotları arasında en geniş, ve sağlam, verileri sağlayarak iç kulak hastalıkları hakkında önemli bilgiler edinmemize aracı olan modern bir metoddur. Bu özellikleri ile son yıllarda otolojide tanı ve tedavide her geçen gün daha çok kullanılan bir laboratuar yöntemi olarak yerini almıştır. Bu yöntemin klinik kullanımı ayrıntılı olarak tartışılmıştır.