ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS WITH TERFENADINE
ALLERJİK RİNİTTE TERFENADİN\'ıN GÜNLÜK TEK DOZ UYGULAMASı İLE ALıNAN SONUÇLAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 70-71
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Allergic rhinitis is a disease combined with nasal and ocular complaints and selective histamine H-I receptor antagonists are playing an important role in its therapy. in this study, the effectiveness of terfenâdin in relieving the symptoms of allergic rhinitis is investigated, by using 120 mg/day as a single dose, on 25 patients and the results are presented.
ÖZET
Allerjik rinit, naza! ve oftalmik yakınmalara yol açan bir hastalıktır ve tedavisinde de antihistaminikler önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu çalışmada allerjik rinit tanısı konmuş 25 hastaya terfenadin 120 mg/gün tek doz halinde uygulanmış ve hastaların yakınmalarını gidermedeki etkinliği araştırılmıştır.