ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Uyuşturucu Madde Bağımlılarında Servikal Enjeksiyona Bağlı Komplikasyonlar
Complications Related To Cervical Injection in Drug Addicts
Received Date : 10 Nov 2018
Accepted Date : 18 Dec 2018
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-63717 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):32-6
ÖZET
Bir opiyat türü olan eroin, bilinen uyuşturucu maddeler arasında en fazla ve en çabuk alışkanlık oluşturan, en kuvvetli ve en tehlikeli olanıdır. Periferik damarlarda skleroz olduğu zaman bağımlılar umutsuzca yeni ve daha tehlikeli enjeksiyon alanları aramaktalar ve bu nedenle internal juguler ve subklavyen damarları kullanarak santral venöz erişim elde etmektedirler. Olgu sunumu ile bu hastalara yaklaşımımızın paylaşılması amaçlanmıştır. 2017-2018 yılları arasında kliniğimize intravenöz enjeksiyon sonrası boyunda şişlik, yara ve yabancı cisim (iğne) kalması şikâyetleri ile dört olgu başvurdu. Bunlardan ikisinde boyunda yabancı cisim görüldü, birinde enjeksiyona bağlı abse ve hematom izlendi. İntravenöz ilaç kötüye kullanımı yaygın bir sorundur. Toplum tarafından dışlanmaktan korkan bağımlı, enjektör izleri görülmesin diye ağız içi enjeksiyon bile yapabilmektedir. Potansiyel komplikasyonlar arasında psödoanevrizma, vazospazm, tromboz, embolizasyon, doku nekrozu, sellülit, venöz tromboflebit, pulmoner emboli sayılabilmektedir.
ABSTRACT
Heroin, which is a type of opiate, is the drug most commonly used and which most rapidly causes addiction, and is the strongest and most dangerous of the known drug substances. When there is sclerosis in peripheral vessels, addicts search for new and more dangerous injection sites in desperation, obtaining central venous access using the internal jugular and subclavian vessels. The aim of this paper was to share some sample cases and our approach to these patients. In the period 2017-2018, 4 patients presented at our clinic with the complaints of swelling in the neck following an intravenous injection, a wound and a foreign body remaining in the injection site. Intravenous drug abuse is a widespread problem. Fearing exclusion from society, addicts inject in places where needle marks cannot be seen, even within the mouth. Potential complications include pseudoaneurysm, vasospasm and thrombosis, embolisation, tissue necrosis, cellulitis, venous thrombophlebitis and pulmonary embolism.