ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

VASCULARIZED PEDICLED BONE TRANSFERS FOR MANDIBULAR RECONSTRUCTION
MANDIBULER REKONSTRÜKSIYONDA VASKÜLER PEDIKÜLLÜ KEMIKTRANSFERI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 151-155, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Reconstruction of mandibular defects is one of the most challenging problems. Numerous methods of reconstruction have been attempted, but no single techniques enjoy uniform success. There are advantages and disadvantages to each. Nowadays, preferred methods for reconstruction are free flaps and vascularized pedicled bone transfers. We evaluated four patients who reconstructed with vascularized pedicled bone transfer. We harvested pectoralis major myocutaneous flap with 6th rib. The average length of follow-up was 14 months. We establish that vascularized pedicled bone transfer is succesfull modality for reconstruction of the mandible and alternative method to free tissue transfer.
ÖZET
Tümör rezeksiyonu sonrası mandibula rekonstrüksiyonu tam olarak çözümlenememiş klinik prolemlerden biridir. Birçok teknik tanımlanmış ve uygulanmış olmasına rağmen üzerinde uzlaşmaya varılan tek bir rekonstrüksiyon yöntemi yoktur. Her tekniğin kendine ait avantaj ve dezavantajları vardır. Günümüzde vaskülarize serbest doku transferi ve vaskülarize pediküllü kemik transferi ideal teknikler olarak gösterilmektedir. Kliniğimizde vaskülarize pediküllü kemik transferi yaptığımız dört hastanın postoperatif kozmetik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirilmiştir. Rekonstrüksiyonda pektoralis major kas flebi, 6.kosta ile beraber enblok kullanılmıştır. Ortalama takip süresi 14 aydır. Serbest doku transferinin mümkün olmadığı durumlarda vaskülarize pediküllü kemik transferiyle elde edilen sonuçların başarılı olduğu ve serbest doku transferine alternatif teknik olduğu belirlenmiştir.