ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız
My Results of Newborn Hearing Screening
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-61384 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):50-3
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 2015- 2018 yılları arasında, yenidoğan işitme taramasının sonuçları ile işitme kaybı olan bebeklerdeki risk faktörlerini araştırmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Yenidoğan bebeklerde işitme kaybının saptanması için, Sağlık Bakanlığının Yenidoğan İşitme Tarama programı üç basamaklı protokolüne göre tüm bebeklere “Transient evoked otoakustik emisyon (TEOAE)” testi kullanılarak işitme taraması yapıldı. Testi geçemeyen bebekler iki hafta sonra test tekrarı için çağırıldı. Testi tekrar geçemeyenler ve işitme kaybına neden olabilecek hastalıklar açısından riskli bebeklere, tarama amaçlı işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) ölçümlerini içeren değerlendirmeler yapıldı. Bulgular: Bu çalışmaya dahil olan ve düzenli kontrollere gelen takip altındaki 1.350 bebekten 1.277 TEOAE’den geçti (%94,6)’si; kalan 73 bebeğin 22 (%30)’si ABR ölçümünden de kaldı. Sonuçta, çalışmaya katılan 1.350 yenidoğanda belirlenen işitme kaybı olan bebek sayısı 22 olup, yenidoğanlardaki konjenital işitme kaybı oranımız %1,6’dır. Sonuç: Riskli bebeklerin araştırılmasında; bir annede ateşli hastalık, iki bebekte ailede işitme kaybı, iki bebekte ailede akraba evliliği, üç bebekte düşük doğum ağırlığı, dört bebekte hiperbilirubinemi, üç bebekte fototerapi alımı, beş bebeğin yoğun bakımda kaldığı saptanmıştır.
ABSTRACT
Objective: In this study, we investigated the results of newborn hearing screening and the risk factors of hearing loss in newborns in Haydarpaşa Numune Health Administration and Research Center between 2015-2018. Material and Methods: According to Republic of Turkey’s Health Ministry’s Newborn Hearing Screening 3 stepped protocol, hearing screening has done all the babies by using Transient Evoked Otoacustic Emission (TEOAE). The babies that failed the test called up to repeat the test after 2 weeks. The babies that failed the test again and have comorbidity with diseases that may cause hearing loss implemented “Auditory Brainstem Response (ABR)” measurements for screening. Results: 1.277 of 1.350 babies, who were screened for hearing loss and controlled regularly, have passed TEOAE (%94,6). The remaining 22 of 73 babies have failed ABR measurement too (%30). As a result, 22 of 1.350 newborns, that attended the study, have hearing loss; the percantage of newborn congenital hearing loss is %1.6. Conclusion: For babies under risk, determined that: 1 mother has febrile disease, 2 babies have hearing loss in family, 2 babies have consanguineous marriage in their family, 3 babies have low birth weight, 4 babies have hyperbilirubinemia, 3 babies have phototherapy background, 5 babies have intensive care background.