ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


1996 Yılı - 4. Cilt - 3. Sayı
Tanımsız


  • KOBAY ORTA KULAK FUNGAL ENFENKSİYONLARINDAKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER (*) Ankara Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AnabiIim Dalı **(**) Gazi Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 514 kere görüntülendi.


  • NAZAL POLİPOZİS VE HİPERTANSİYON *Arapkir Devlet Hastanesi KBB Uzmanı, MALATYA **Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, AYDIN DOI: Sayfalar: 0 - 0 506 kere görüntülendi.  • TONSİLLEKTOMİ ESNASINDA BAKTERİYEMİ RİSKİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, ISPARTA **Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA DOI: Sayfalar: 0 - 0 460 kere görüntülendi.

  • ÖZOFAGEAL VE TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİMLER *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabîlim Dalı, AYDIN **İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, MALATYA DOI: Sayfalar: 0 - 0 487 kere görüntülendi.

  • SEREBELLAR ABSELER *İ. Ü. Nörolojik bilimler Enstitüsü (**) İ. Ü. CTF KBB Anabilim Dalı ***İ. Ü. CTF Nöroşirurji Anabilim Dalı İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 511 kere görüntülendi.

  • GLOMUS TÜMÖRLERİ İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 640 kere görüntülendi.OLGU SUNUMLARI