ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2002 Yılı - 10. Cilt - 2. Sayı
Tanımsız

  • IZOLE SFENOID SINÜZIT Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D - MERSIN DOI: Sayfalar: 0 - 0 636 kere görüntülendi.


  • LARENKS KARSINOMLARıNDA p53 EKSPRESYONU VE PROGNOZUN DEĞERLENDIRILMESI *Akdeniz Ünivertesi Tıp Fakültesi KBB - BBC Anabilim Dalı - ANTALYA **Akdeniz Ünivertesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı - ANTALYA DOI: Sayfalar: 0 - 0 471 kere görüntülendi.
OLGU SUNUMLARI
  • DEV KONKA BULLOZA Gazi Üniversitesi KBB ABD ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 616 kere görüntülendi.

  • RINOLITHIASIS S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği -ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 494 kere görüntülendi.

  • EAGLE SENDROMU: OLGU SUNUMU Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara DOI: Sayfalar: 0 - 0 606 kere görüntülendi.

  • TÜMÖR INVAZYONUNDA KAROTID ARTERIN SEGMENTER REZEKSIYONU VE POLITETRAFLOROETILEN ILE GREFTLENMESI *Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara. **Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Adana. ***Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adana. Çalışmanın Yapıldığı Klinik(ler) : Başkent Üniversitesi Hastanesi, KBB An DOI: Sayfalar: 0 - 0 503 kere görüntülendi.