ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2003 Yılı - 11. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız


  • Infraorbital Foramen Anatomisinin Radyolojik Analizi *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kırıkkale **Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kırıkkale DOI: Sayfalar: 0 - 0 539 kere görüntülendi.

  • Laringeal Rabdomyom: Olgu Sunumu *SSK Ankara Eğitim Hastanasi Patoloji Bölümü **SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. KBB Bölümü DOI: Sayfalar: 0 - 0 621 kere görüntülendi.

  • Sekonder Tonsil Tüberkülozu: Olgu Sunumu *Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Universty of Ankara, Faculty of Medicine **Department of Pathology, Universty of Ankara, Faculty of Medicine DOI: Sayfalar: 0 - 0 562 kere görüntülendi.

  • Primer Laringeal Amiloidoz: Olgu Sunumu *SB Ankara Eğitim ve Arastırma Hastanesi KBB Kliniği **SB Ankara Eğitim ve Arastırma Hastanesi Patoloji Kliniği DOI: Sayfalar: 0 - 0 509 kere görüntülendi.