ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2005 Yılı - 13. Cilt - 2 - 3. Sayı
Tanımsız


  • Kronik Sinüzitli Hastalarda Fungal Enfeksiyonların Rolü *Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı **Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ***Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı ****Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 573 kere görüntülendi.

  • Parotisde Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu ve Literatürlerin Değerlendirilmesi *Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı **İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya ***İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya ****İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya DOI: Sayfalar: 0 - 0 517 kere görüntülendi.
  • Paranazal Sinüs Tümörlerinde Radikal ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçları *Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, **Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı,***Radyodiagnostik Anabilim Dalı, ****Patoloji Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir DOI: Sayfalar: 0 - 0 620 kere görüntülendi.


  • Mandibular Anevrizmal Kemik Kisti Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi 1.Plastik Cerrahi Kliniği DOI: Sayfalar: 0 - 0 743 kere görüntülendi.

  • Bilateral Laringosel S.B. Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi 3. Kulak Burun Boğaz Kliniği DOI: Sayfalar: 0 - 0 601 kere görüntülendi.

  • Nazofarinksin Ekstrameduller Plazmasitomu: 2 Olgu *İnönü Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya **İnönü Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya ***İnönü Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Malatya DOI: Sayfalar: 0 - 0 511 kere görüntülendi.  • Boyunda Desmoid Tümör *Baskent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara **Baskent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara DOI: Sayfalar: 0 - 0 585 kere görüntülendi.