ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2010 Yılı - 18. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız  • Larinkste İnflamatuar Myofibroblastik Tümör *Başkent University Konya Research and Training Center, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, **Başkent University Konya Research and Training Center, Department of Pathology, Konya DOI: Sayfalar: 17 - 20 650 kere görüntülendi.


  • Nadir Boyun Kitlesi Nedeni: Servikal Vertebra Kondromu *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi AD, **Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Hastalıkları Kliniği, ***Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, ****Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD, *****Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Kayseri DOI: Sayfalar: 32 - 35 523 kere görüntülendi.

OLGU SUNUMLARI
  • Gömülü Küpe: Bir Olgu Sunumu *Baskent University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Ankara **Baskent University Adana Resarch Center, Department of Otorhinolaryngology, Adana DOI: Sayfalar: 14 - 16 630 kere görüntülendi.DERLEMELER