ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Revizyon Rinoplastide Kostal Kıkırdak Greftinin Nazal Spine Stabilizasyonu: Rhino-Greft Tekniği
Stabilization of Costal Cartilage Graft to Nasal Spine in Revision Rhinoplasty: The Rhino-Graft Technique
Received Date : 16 Apr 2024
Accepted Date : 25 Apr 2024
Available Online : 09 May 2024
aMinistry of Health Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after Aziz Aliyev, Department of Otolaryngology, Baku, Azerbaijan
Doi: 10.24179/kbbbbc.2024-103492 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Revizyon rinoplastide kostal kıkırdak, aşırı rezeke edilen burun sırtının yükseltilmesinde, alar kıkırdakların desteklenmesinde ve güçlü bir L-strut yapılandırılmasında kullanılır. Cerrah, 2017 yılından itibaren kosta kıkırdağının kullanıldığı 72 (54 kadın, 18 erkek) revizyon rinoplasti vakasını ameliyat etti. Tüm hastalara yeni bir kaudal septum stabilizasyon yöntemi uygulandı. Nazal spine sabitlenen grefte, görünüm ve dayanıklılık açısından gergedan boynuzuna benzediği için “rhino-graft” adı verildi. Takip süresi 12-36 ay arasındaydı. Takip süresi boyunca fonksiyonel bir komplikasyon görülmedi. Tüm vakalarda kabul edilebilir bir estetik görünüm elde edildi. L-strut rekonstrüksiyonu sırasında kaudal septal kıkırdak greftinin nazal spine uygun şekilde yeniden konumlandırılması çok önemlidir. Bu makalede açıklanan “rhino-graft” tekniği güçlü bir stabilizasyon yöntemi olarak görünmektedir.
ABSTRACT
The costal cartilage is used in the augmentation of the over-resected dorsum, support of the alar cartilages, and a strong Lstrut reconstruction in revision rhinoplasties. From 2017 onwards, the surgeon operated on 72 (54 females, 18 males) revision rhinoplasty cases involving the use of costal cartilage. A novel caudal septum stabilization method was applied to all patients. The fixed graft to the nasal spine was called “rhino-graft” because it resembles a rhinoceros horn in appearance and durability. The follow-up period was from 12 to 36 months. There was no functional complication during the follow-up period. An acceptable aesthetic appearance was achieved in all cases. During L-strut reconstruction, proper repositioning of the caudal septal cartilage graft to the nasal spine is crucial. The rhino-graft technique described in this article appears to be a powerful stabilization method.