ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Hafif Bilişsel Bozuklukta ve Alzheimer Hastalığında Vestibüler Fonksiyon: Geleneksel Derleme
Vestibular Function in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A Narrative Review
Received Date : 02 Feb 2024
Accepted Date : 21 May 2024
Available Online : 28 May 2024
aUniversity of Health Sciences Gülhane Faculty of Health Sciences, Department of Audiology, Ankara, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2024-101930 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Vestibüler sistem bakış stabilizasyonu ve postüral kontrolün sağlanmasından sorumludur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, vestibüler işlevin sadece denge ve postüral kontrolü sürdürmekle değil, aynı zamanda çeşitli bilişsel süreçlerle de ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar, vestibüler sistemin bilişsel işlevler üzerindeki etkisini bir bütün olarak ele almıştır. Ancak vestibüler sistemin semisirküler kanallar ve otolit organlar gibi farklı bölümlerinin bu süreçlere nasıl katkıda bulunduğu hâlâ açık değildir. Vestibüler sistem ile biliş arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların bir kısmında, Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğu olan erişkinlerde vestibüler fonksiyon değerlendirilmiştir. Bu derlemede, bilişsel bozukluğu olan erişkinlerde vestibüler işlevi değerlendiren güncel literatür incelenecek ve vestibüler ve bilişsel işlevler arasındaki olası nedensel bağlantılar tartışılacaktır. Ocak 2023-2024 tarihleri arasında PubMed, Cochrane Library, Science Direct, Google Scholar gibi elektronik veri tabanlarında “biliş”, “bilişsel fonksiyon”, “bilişsel bozukluk”, “hafif bilişsel bozukluk”, “Alzheimer hastalığı”, “demans”, “vestibüler sistem”, “vestibüler fonksiyon”, “vestibüler fonksiyon testleri”, “Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller”, “oküler Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller”, “servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller”, “Video Head İmpuls Test”, “Videonistagmografi”, “okülomotor testler” anahtar kelimeleri ve bu anahtar kelimelerin çeşitli kombinasyonları kullanılarak arama yapılmıştır. İlgili makalelerin başlıkları ve özetleri araştırmacılar tarafından incelendikten sonra araştırma konusuyla ilgili makaleler listelenerek incelenmiştir. Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozuklukta farklı vestibüler testler kullanılarak yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular farklılık göstermekle birlikte, çalışmalar Alzheimer hastalığının erken teşhisinde Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller testinin önemini ortaya koymaktadır.Bilişsel bozukluğu olan erişkinlerde vestibüler fonksiyonların değerlendirildiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
The vestibular system is responsible for gaze stabilization and postural control. Recent studies have shown that vestibular function is related to various cognitive processes, too. These studies have examined the effect of the vestibular system on cognitive functions as a whole. However, it is unclear how different parts of the vestibular system, the semicircular canals and otolith organs, contribute to these processes. Several studies investigating the relationship between vestibular system and cognition have evaluated vestibular function in adults with Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. In this review, the current literature evaluating vestibular function in adults with cognitive impairment will be investigated and we will discuss possible causal links between the vestibular and cognitive functions. Electronic databases such as PubMed, Cochrane Library, Science Direct, Google Scholar were searched using the keywords of “cognition”, “cognitive function”, “cognitive impairment”, “mild cognitive impairment”, “Alzheimer’s disease”, “dementia”, “vestibular system”, “vestibular function”, “vestibular function tests”, “Vestibular Evoked Myogenic Potentials”, “ocular Vestibular Evoked Myogenic Potentials”, “cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials”, “Video Head Impulse Test”, “Videonystagmography”, “oculomotor tests” and various combinations of these keywords between January 2023 and 2024. After the titles and abstracts of the relevant articles were reviewed by the researchers, the articles related to the research topic were listed and reviewed. Although the findings obtained from the studies using different vestibular tests in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment vary, the studies indicate the importance of the Vestibular Evoked Myogenic Potentials test in the early diagnosis of Alzheimer's disease. Further studies are needed in which vestibular functions are evaluated in adults with cognitive impairment.