ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Türkçe Konuşan Opere Dudak/Damak Yarıklı Çocuklarda Sesi Başlatma Zamanı Parametresi: Vaka-kontrol Çalışması
Voice Onset Time in Turkish-speaking Children with Repaired Cleft Lip and/or Palate: A Case-control Study
Received Date : 02 Jun 2024
Accepted Date : 04 Jun 2024
Available Online : 10 Jun 2024
a Biruni University Faculty of Health Sciences, Department of Speech and Language Therapy, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2024-104242 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
ABSTRACT