ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

A 6-Year Analysis of Publications from Turkey in the Field of Otolaryngology in Science Citation Index Journals: Before and After the Change in Criteria for Associate Professorship
Otolaringoloji Alanında Science Citation Index Dergilerdeki Türkiye’den Yapılan Yayınların 6 Yıllık Analizi: Değişen Doçentlik Kriterlerinin Öncesi ve Sonrası
Received Date : 30 Oct 2019
Accepted Date : 12 Nov 2019
Available Online : 15 Jan 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-72083 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(1):9-15
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Varying criteria for associate professorship have directed researchers to write more articles and to publish in international journals. Although there have been previous studies containing evaluations of the number of citations, the current study is the first to have evaluated the number of authors and their institutions. Material and Methods: Sixteen journals in the 2018 Science Citation Index in the field of otolaryngology were examined. A record was made of which journal the article was published in, the date, the number of authors, where the authors worked, the subject of the article, and whether or not it was an animal study. Results: A total of 398 original research articles were published in the 16 SCI journals in the field of otolaryngology between 01.01.2014 and 01.09.2019. When the institution of the leading author was examined, there were seen to be more articles accepted from universities (51.25%). When the articles were classified according to subject, the most articles in the field of otolaryngology were seen to be on the subject of pediatric otolaryngology (38.69%). When the number of authors was evaluated according to the year of publication, it was determined to be mean 6.61 in 2016 and 5.07 in the first 9 months of 2019 (paired t-test 2019-2016: p: 0.003, 2018-2016: p: 0.022, 2017-2016: p: 0.018). When the number of articles was evaluated according to the year of publication, a decrease was detected in 2017-2019, compared to the previous 3 years (paired t-test: p:0.039). Conclusion: With the change in the criteria for associate professorship, it has been observed that articles have been written with fewer researchers and there has been a decrease in the number of publications in the last 3 years. Good science requires teamwork and different ideas, and different points of view will raise the quality of publications.
ÖZET
Amaç: Değişen doçentlik kriterleri, araştırmacıları daha çok makale yazmaya ve uluslararası dergilerde yayınlatmaya yöneltmektedir. Daha önce özellikle atıf sayısı üzerine değerlendirmeler içeren çalışmalar olmakla beraber bu çalışma otolaringoloji alanında doçentlik kriterlerinin etkisini yazar sayısı ve yazarların kurumu konusunda değerlendirmeye alan ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Otolaringoloji alanında 2018 yılı itibariyle Science Citation Index (SCI)’te yer alan 16 dergi incelendi. Makalenin hangi dergide yayınlandığı, tarihi, yazar sayısı, yazarların nerede çalıştığı, konu grubu ve hayvan çalışması olup olmadığı kayıt altına alındı. Bulgular: 01.01.2014-01.09.2019 tarihleri arasında otolaringoloji alanında SCI’de dizinlenen 16 dergide toplamda 398 orijinal araştırma makalesi yayınlandığı belirlendi. Birinci yazarın kurumu değerlendirildiğinde daha çok makalenin üniversitelerden (%51,25) kabul edildiği, konu gruplarına göre değerlendirildiğinde en çok pediatrik otolaringoloji (%38,69) alanında makalenin yayınlandığı görüldü. Yıllara göre yazar sayısına bakıldığında 2016'da ortalama 6,61 olan sayının 2019'un ilk 9 ayında 5,07'ye gerilediği görüldü (paired ttest 2019-2016: p: 0.003, 2018-2016: p: 0.022, 2017-2016: p: 0.018). Yıllara göre makale sayısı değerlendirildiğinde; 2017-2019 yıllarında önceki 3 yıla göre anlamlı derecede azalma olduğu görüldü (paired ttest: p:0.039). Sonuç: Doçentlik kriterlerinin değişmesiyle makalelerin daha az sayıda yazarla yapıldığı görülmüştür. Makale sayısına bakıldığında son 3 yılda kriterlerin değişmesinden önceki 3 yıla göre anlamlı azalma olduğu görülmüştür. Bilimsellik ekip çalışması gerektirir ve farklı fikirler, değişik bakış açıları yayınların kalitesini artıracaktır.
KAYNAKLAR
 1. Kohlert S, Zuccaro L, McLean L, Macdonald K. Does medical school research productivity predict a resident's research productivity during residency? J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;46(1):34. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Erdağ TK, Kurtoğlu G. The 100 most cited Turkish papers in the otorhinolaryngology journals of web of science. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2015;53(3):112-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Yıldırım N, Topuz MF, Zorlu A, Erdoğan O, Aksoy S. An analysis of otology-neurotology articles from Turkey published in science citation indexed otolaryngology journals from 2012 through 2016. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2019;57(3):127-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Frank E. Authors' criteria for selecting journals. JAMA. 1994;272(2):163-4. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Saunders TFC, Rymer BC, McNamara KJ. A global bibliometric analysis of otolaryngology: head and neck surgery literature. Clin Otolaryngol. 2017;42(6):1338-42. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Nature Index. 2018 tables: Institutions-Nature & Science-academic. https://www.natureindex.com/annual-tables/2018/institution/academic/nature-science/countries-Turkey.
 7. Cimmino MA, Maio T, Ugolini D, Borasi F, Mela GS. Trends in otolaryngology research during the period 1995-2000: a bibliometric approach. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;132(2):295-302. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Boerner R, Hatch JL, Harruff E, Nguyen SA, Rizk HG, Meyer TA, et al. Publishing trends in otology and neurotology. Otol Neurotol. 2018;39(1):127-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Aodeng S, Gao Z. Otorhinolaryngology publication from Chinese authors: a 11-year survey of the literature. Acta Otolaryngol. 2018;138(1):90-4. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Cass ND, Okland TS, Rodriguez K, Mann SE. Otolaryngology education: recent trends in publication. Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;156(6):1124-9. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Coelho DH, Edelmayer LW, Fenton JE. Citation analysis of otorhinolaryngology journals: follow-up study. J Laryngol Otol. 2015;129(5):489-93. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Coelho DH, Edelmayer LW, Fenton JE. A century of citation classics in otolaryngology-head and neck surgery journals revisited. Laryngoscope. 2014;124(6):1358-62. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Subbarayan RS, Koester L, Villwock MR, Villwock J. Proliferation and contributions of national database studies in otolaryngology literature published in the United States: 2005-2016. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2018;127(9):643-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Sitton MS, MacKinney E, Garcia-Rodriguez L, Kerschner JE. Historical patterns in presentations at the American Society of Pediatric Otolaryngology (ASPO): using a searchable database of the ASPO Program to show the trends of an otolaryngology subspecialty. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(9):1451-3. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Lin J, Kacker A, Trujillo O, Stewart MG. Status and trends of general otolaryngology in academia. Laryngoscope. 2016;126(9):1995-8. [Crossref]  [PubMed]