ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

A Case of Complicated Fronto-Orbital Mucocele
Komplike Fronto-Orbital Mukosel Olgusu
KBB ve BBC Dergisi, 12 (1): 11-15, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Frontal mucoceles are slow-growing and locally aggressive lesions. They occur by loss of draining properties of the frontal sinus. A progressively enlarging lesion results in destruction of the anterior and posterior wall of the sinus and extends to the surrounding anatomic structures. Frontal mucoceles have a silent clinical course so the patients usually present with headache and visual disturbance with the orbital and cranial extension at the end stages. Management of mucoceles includes functional endoscopic surgery or more radical surgical methods. In this article, a case of mucocele that extended to the orbita by the destruction of the orbital bone is presented and the method of surgical management is discussed.
ÖZET
Frontal mukoseller, sinüs mukozasının drenaj özelliğinin kaybıyla olusan, yavas büyüyen ve lokal agresif seyirli lezyonlardır. Progresif olarak sinüsü dolduran lezyon anterior ve posterior kemik duvarda destrüksiyona yol açarak komsu anatomik yapılara uzanabilir. Klinik olarak sessiz seyirli olduklarından, hastalar genellikle ileri dönemlerde, orbita veya anterior kranial fossaya uzanmıs halde ve çoğunlukla basağrısı ve görme bozukluğu ile basvururlar. Tedavide endoskopik sinüs cerrahisinden, daha radikal operasyonlara değisik cerrahi metodları uygulanmaktadır. Bu makalede, orbita üst duvarında kemik destrüksiyonu olusturarak orbitaya uzanmıs olan bir mukosel olgusu sunulmus ve uygulanan cerrahi yöntem tartısılmıstır.