ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

A CONGENITAL ABNORMALITY : HYPOPLASIA OF THE MAXILIARY SINUS
KONJENİTAL BİR ANOMALİ , MAKSİLLER SİNÜS HİPOPLAZİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 152-154
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Hypoplasia of the maxillary sinus is an uncommon congenital abnormality. It is impossible to differentiate congenital hypoplasia from sinus infection, or opacifıcation of the sinus secondary to surgery and trauma in childhood. In this case, a patient who was considered to hava sinusitis and who did not respond to medical therapy is presented. This kind of maxillary sinus lesion in which surgical intervention could not be managed, has been revealed only by computed tomography.
ÖZET
Maksiller sinüsün hipoplazisi oldukça seyrek görülen bir konjenital anomalidir. Direk konvansiyonel filmlerle, konjenital hipoplaziyi, sinüsün enjeksiyonlarından, cerrahi girişimlere veya çocuklukta geçirilen travmalara bağlı sinüs opasitelerinden ayırmak mümkün değildir. Bu olguda, maksiller sinüs enfeksiyonu düşünülen ve uygulanan tıbbi tedavilere cevap vermeyen bir hasta sunulmaktadır. Cerrahi girişimin de yapılamadığı maksiller sinüsün bu lezyonu ancak bilgisayarlı tomografi ile ortaya konabilmiş tir.