ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

A Delayed Diagnosis: Foreign Body Aspiration
Gecikmiş Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):66-9, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Foreign body aspiration is an important cause of morbidity and mortality in children. It is mostly seen in boys under the age of three. Persistent cough and wheezing followed by choking or coughing episode strongly suggests an aspiration. Diagnosis of a foreign body aspiration is defined as delayed if it is missed for more than 24 hours. This interval may vary from a few days to several years. Symptoms caused by aspiration can mimic upper and lower respiratory tract infections. Therefore it may be missed by parents and professionals. Delayed diagnosis may lead to different clinical findings like persistent cough, recurrent pulmonary infections and bronchiectasis.We report here a three year old boy with subglottic foreign body embedded in granulation tissue who was treated with the diagnosis of lower respiratory tract infection for three months in different hospitals. Physicians must keep in mind the suspicion of foreign body aspiration when the child suffers from sudden onset and persistent respiratory symptoms, which makes the diagnosis and treatment easier.
ÖZET
Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda morbidite ve mortalitenin önemli nedenleri arasındadır. Üç yaş altı ve erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Boğulma ya da öksürük nöbetinin ardından gelişen inatçı öksürük ve hırıltı, aspirasyon şüphesi uyandırmalıdır. Aspire edilen cismin semptomların başlangıcından itibaren 24 saatten sonra çıkarılması gecikmiş tanı olarak kabul edilir. Bu süre birkaç gün ile yıl arasında değişebilir.Aspirasyona bağlı semptomlar üst veya alt hava yolu enfeksiyonlarını taklit ettiğinden aile ve klinisyenler tarafından yanlış değerlendirilebilir. Gecikmiş tanı inatçı öksürükten, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve bronşiektaziye kadar farklı klinik bulgulara neden olabilir. Bu olgu sunumunda; 3 aydır öksürük ve hırıltı şikayetleri ile farklı merkezlerde tekrarlayan alt hava yolu enfeksiyonu tanısı ile izlem ve tedavisi yapılan, subglottik alanda granülasyon dokuları arasında yerleşik yabancı cisim izlenen 3 yaşındaki erkek hasta sunuldu.Ani başlayan, inatçı hava yolu semptomları olan hastalarda, hekimlerin yabancı cisim aspirasyon şüphesini akılda bulundurması, erken dönemde doğru tanı ve tedaviye ulaşmayı kolaylaştırır.