ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

A Rare Necrotising Lymphadenitis Cause in Our Country: Kikuchi-Fujimoto Disease
Ülkemizde Nadir Görülen Bir Nekrotizan Lenfadenit Nedeni: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):58-61, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) (histiocytic necrotizing lymphadenitis), is a rare disorder, predominantly affects young women, characterized by servical lymphadenopathy; usually accompanied with mild fever and is self limited. It is frequently seen in Asian people and is rare in Turkey. Patients should be evaluated with excisional biopsy to avoid misdiagnosis and inappropriate treatment. Treatment in Kikuchi-Fujimoto disease is symptomatic. Patients should be followed-up for several years to survey the possibility of the development of systemic lupus eritamatosus (SLE). We present a case of a 25-year-old woman who had been admitted with fatique and fever accompanying with cervical lymphadenopathy, with KFD diagnosis after lymph node biopsy.
ÖZET
Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiyositik nekrotizan lenfadenit) nadir görülen, klinik olarak servikal lenfadenit ve yüksek ateş ile seyreden, kendini sınırlayan ve sıklıkla genç kadınlarda saptanan bir hastalıktır. Sıklıkla Uzak Doğu Asya ülkelerinde rastlanılan bu nekrotizan lenf adenit ülkemizde nadir olarak görülmektedir. Boyunda lenfadenopatiye neden olan diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı eksizyonel lenf nodu biyopsisi ile yapılmalı ve böylece tanının erken konulması ve gereksiz tedavilerden kaçınmak önemlidir. Hastalığın tedavisi semptomatiktir. Hastalar birkaç yıl içinde ortaya çıkabilecek sistemik lupus eritamatozus (SLE) açısından takip edilmelidir. Bu makalede, kliniğimize multiple ağrılı servikal lenfadenopati, halsizlik ve ateş şikayeti ile başvuran, tanısı servikal lenf nodunun histopatolojik incelemesi sonrası Kikuchi-Fujimoto hastalığı ile uyumlu olarak tespit edilen 25 yaşında kadın hasta sunuldu.