ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

A Rare Reason of Retropharyngeal Abscess: Tularemia
Retrofaringeal Apsenin Nadir Bir Nedeni: Tularemi
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):10-12, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Tularemia is a zoonotic disease, and its 6 clinical forms have been described namely pneumonic, ulceroglandular, typhoidal, glandular, oculoglandular and oropharyngeal. The most common form in the world is ulceroglanduler form.Afifty-two-year old, housewife, female patient was referred to our clinic with the diagnosis of retropharyngeal mass. There was a fluctuating and hyperemic 3x3 cm mass in the posterior pharyngeal region. She developed respiratory distress despite IV antibiotic treatment. Computerized tomography showed a retropharyngeal abscess, and the abscess was drained under general anesthesia. Further analysis was performed, and Francisella tularensis microagglutination test was positive. Retropharyngeal abscess is a rare clinical entity, and it is generally seen in childhood. Francisella tularensis is an extremely rare cause of retropharyngeal abscess. Francisella tularensis must be considered In a retropharyngeal abscess in which a pathogenic agent can not be determined.
ÖZET
Tularemi zoonotik bir hastalıktır ve 6 tipi vardır bunlar; pnömonik, ülseroglandüler, tifoidal, glandüler, okuloglandüler ve orofaringealdir. Dünyada en sık görülen form ülseroglandülerdir. Elli iki yaşında, ev hanımı, bayan hasta kliniğimize retrofaringeal kitle nedeniyle refere edildi. Posterior faringeal bölgede 3*3 cm fluktuan ve hiperemik lezyon izlendi. IV antibiyotik tedavisine rağmen havayolu obstrüksiyon semptomları başlayan hastanın bilgisayarlı tomografisinde retrofaringeal apse tesbit edildi ve apse genel anestezi altında drene edildi. Yapılan incelemelerde fransisella tularemi mikroaglütinasyon testi pozitif olarak raporlandı. Retrofaringeal apse nadir bir klinik durumdur ve genellikle çocukluk çağında görülür. Tularemi ise çok nadiren sebebidir. Patojen tesbit edilemeyen durumlarda ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir.