ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Acoustic Measurement of Voice Improvement in Patients With Vocal Nodules
Vokal Nodüllerde Ses Kalitesindeki Düzelmenin Akustik Olarak Değerlendirilmesi
KBB ve BBC Dergisi, 12 (2): 69-73, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Vocal nodules are the most common causes of hoarseness in children and adults. They are characterized by bilateral thickening of vocal folds, at the site of the highest amplitude of vibration.In this study; changes in vocal quality with treatment was demonstrated with objective measurements of voice, such as acoustic measures of jitter, shimmer, fundamental frequency, harmonics to noise ratio (HNR), normalized noise energy (NNE). Acoustic tests of voice were carried out in 14 patients with vocal nodules before and after the treatment. Acoustic parameters were compared with the control group. A statistically significant decrease in the mean jitter, shimmer and NNE parameters and increase in HNR parameters were seen after the treatment. Acoustic parameters approached values of control group after the treatment.Acoustic measurements provide objective measurement of voice changes.
ÖZET
Vokal nodüller çocuklarda ve eriskinlerde ses kısıklığının en sık görülen nedenlerindendir. Nodüller; vokal foldlarda vibrasyon amplitüdünün en fazla olustuğu yerde, iki taraflı kalınlasmanın meydana gelmesiyle karakterizedir. Bu çalısmada ses; jitter, shimmer, temel frekans, harmoniklerin gürültüye oranı(HNR) ve normalize edilmis gürültü enerjisi (NNE) gibi akustik ölçümlerle objektif olarak değerlendirildi ve vokal nodüllerde tedaviyle ortaya çıkan ses kalitesindeki değisiklikler gösterilmistir.Vokal nodüllü 14 hastanın sesi tedaviden önce ve sonra akustik olarak ölçülerek analiz edilmistir. Akustik parametreler, sesinde herhangi bir patoloji olmayan kontrol grubuyla karsılastırılmıstır.Tedaviden sonra ortalama jitter, shimmer ve NNE değerlerinin düstüğü ve HNR değerinin arttığı gözlenmistir. Tedaviden sonra elde edilen parametreler, kontrol grubunun değerlerine yakın değerler göstermistir.Akustik ölçümler sesteki değisikliklerin objektif olarak ölçülmesini sağlar.