ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

ACOUSTIC RHINOMETRIC EVALUATION OF SEPTAL DEVIATIONS IN PRE AND POSTOPERATIVE PERIOD
SEPTUM DEVIASYONLARINDA PREOPERATIF-POSTOPERATIF DÖNEMDE AKUSTIK RINOMETRIK DEĞERLENDIRME
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 68-73, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study indications, surgical technique and results of horizontal glottectomy were evaluated. Five patients (all men, mean age:53) of stage T1bNoMo (according to AJCC 1992) glottic squamous cell carcinoma were treated with horizontal glottectomy. Surgical procedure consisted of resection of the vocal folds, anterior commissure and the surrounding cartilage skeleton and reconstruction with crico-thyropexy. Mean hospitalization time was 11 days and no complications were encountered during this period. Oral intake was accomplished on the 5th day. Patients were decanulated with a mean of 10.4 days after the operation. Direct laryngoscopy on the 10th postoperative day revealed minimal edema on the arythenoids. Three of the five patients performed good phonation in the subjective voice evaluation 1 month after the operation. Permitting an extended resection in the horizontal plane with minimal risk of glottic stenosis and aspiration are the main advantages of horizontal glottectomy in the management of glottic tumors involving the anterior commissure and bilateral vocal cords. Yet functional results of cricothyroid reconstruction are good and require no additional reconstruction method.
ÖZET
Burun tıkanıklığı yakınması, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan semptomlardan biridir. Burun tıkanıklığı yakınması ile gelen hastaların büyük bir kısmında septal deviasyon esas sorundur. Septal deviasyonlu hastalara operasyon endikasyonunun konulmasında ve postoperatif dönemde cerrahi başarının değerlendirilmesinde akustik rinometri günümüzde kullanım alanı bulmuştur. Şubat 2000-Ekim 2000 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda septal deviasyona bağlı nazal obstrüksiyonu olan 29 hastanın preoperatif değerlendirilmesi ve postoperatif takibinde yardımcı değerlendirme metodu olarak akustik rinometri kullanılmıştır. Normal popülasyonla septal deviasyonu olan hasta grubunun karşılaştırılması ve aradaki farkın gösterilmesi amacıyla 23 kişilik kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme ile hasta ve kontrol grubu arasındaki fark desteklenmiş, hasta seçiminin doğru yapıldığı; diğer bir deyişle operasyon endikasyonunun doğru konulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Preoperatif ve postoperatif dönem değerlerinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuç da cerrahi başarıyı destekler yönde olmuştur.