ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

ACOUSTIC RHINOMETRY: PRINCIPLES; SOURCES OF COMMON ERRORS AND
AKUSTİK RİNOMETRİ ÇALIŞMA İLKELERİ; HATA KAYNAKLARI VE BAZI ÖNERİLER
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 16-19, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Acoustic rhinometry is a relatively new technique to use for the objective assesment of the nasal airway. Acoustic rhinometry had been accepted and used widespread in a short period of time. Although it is a potentially useful method, acoustic rhinometry measurements can have significant errors. The measurements that had been done without knowing the possible errors, could be misinterpereted. In this manuscript; properties, principles of acoustic rhinometry and possible errors in mesurements and their causes were discussed.
ÖZET
Akustik rinometri, nazal pasajın objektif değerlendirilmesinde kullanılması amacıyla sunulmuş yeni sayılabilecek bir tekniktir. Kısa bir süre içinde süratle geniş kitlelerce kabul görüp, yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Akustik rinometri potansiyel olarak tartışmasız faydaları olan bir metod olmasına rağmen, ölçümleri önemli oranda bata içerebilir. Muhtemel hatalardan habersiz yapılacak olan ölçümler yanlış yorumlanmaya açık olacaktır. Makalede, akustik rinometri hakkında genel bilgiler verilip çalışma prensipleri, özellikleri, ölçümlerde ortaya çıkabilecek hatalar ve nedenleri tartışılmıştır.