ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

AN ALTERNATIVE APPROACH TO ANTERIOR COMMISSURE AND BILATERAL VOCAL CORD CANCER: HORIZONTAL GLOTTECTOMY; INDICATIONS AND SURGICAL TECHNIQUE
ÖN KOMISSÜR VE BILATERAL KORD VOKAL KANSERLERINE ALTERNATIF
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 39-43 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study indications, surgical technique and results of horizontal glottectomy were evaluated. Five patients (all men, mean age:53) of stage T1bNoMo (according to AJCC 1992) glottic squamous cell carcinoma were treated with horizontal glottectomy. Surgical procedure consisted of resection of the vocal folds, anterior commissure and the surrounding cartilage skeleton and reconstruction with crico-thyropexy. Mean hospitalization time was 11 days and no complications were encountered during this period. Oral intake was accomplished on the 5th day. Patients were decanulated with a mean of 10.4 days after the operation. Direct laryngoscopy on the 10th postoperative day revealed minimal edema on the arythenoids. Three of the five patients performed good phonation in the subjective voice evaluation 1 month after the operation. Permitting an extended resection in the horizontal plane with minimal risk of glottic stenosis and aspiration are the main advantages of horizontal glottectomy in the management of glottic tumors involving the anterior commissure and bilateral vocal cords. Yet functional results of cricothyroid reconstruction are good and require no additional reconstruction method.
ÖZET
Bu çalışmada horizontal glottektomi endikasyonları, cerrahi tekniği ve uygulama sonuçları değerlendirildi. Kliniğimizde TNM (AJCC 1992) sınıflamasına göre T1bN0M0 olarak evrelenen yassı hücreli karsinom patolojili 5 hastaya (5 erkek hasta, ortalama yaş 53) horizontal glottektomi uygulandı. Uygulanan cerrahi teknikte her iki kord vokalle birlikte ön komissür ve bu yapıları çevreleyen kartilaj çatı en blok olarak çıkarılmış ve krikotiropeksi ile rekonstrüksiyon yapılmıştır. Ortalama 11 gün olan hospitalizasyon süresince herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Postoperatif 5. günde oral beslenmeye geçilmiş ve hastalar ortalama 10.4 günde dekanüle edilmiştir. Postoperatif 10. günde yapılan direkt larengoskopide sadece aritenoidler üzerinde minimal ödem gözlemiştir. Operasyondan 1 ay sonra yapılan subjektif ses değerlendirmesinde, 5 hastanın 3’ünün iyi düzeyde fonasyon yapabildiği tespit edilmiştir. Ön komissür ve her iki kordu tutan glottik kanserlerin tedavisinde horizontal glottektominin avantajı, glottik stenoz ve ciddi aspirasyona yol açmadan horizontal planda çok geniş rezeksiyona imkan tanıması, krikotiropeksi ile yapılan rekonstrüksiyonun çok iyi fonksiyonel sonuç vermesi ve ek rekonstrüksiyon prosedürlerine ihtiyaç duyulmamasıdır.