ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Analysis of Auditory Evoked Late Latency Potentials in Stuttering
Kekemelerde İşitsel Uyarılmış Geç Latans Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Received Date : 20 May 2016
Accepted Date : 04 Oct 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-52079 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 24 (3):65-9, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Our aim is to evaluate and compare the cortical responses of stutterers and fluents by using auditory late latency responses with the hypothesis of stuttering may result with the auditory feedback delay. The relationship between the auditory late latencies and stuttering durations were also investigated. Material and Methods: Fifteen male right-handed stutterers aged between 18 and 43 years without any hearing loss and neurological problems, and 15 male fluents participated in this study. Immitansmetric evaluation, distortion product otoacoustic emission, and pure tone audiometry were performed to all fluent and stutterer individuals after otoscopic examination. Auditory late latency responses were obtained for those with normal audiological findings. Click stimulus was given to their right ears. Silent images on the computer were shown to the subjects during the test. Results: P1 wave of the auditory evoked late latency potential latencies were found as 56.68±7.37 msec for stutterers, and 57.36±7.74 msec for fluents. P1 amplitudes were 0.71±0.53 μV for stutterers, and as 0.73±0.51 μV for the control group. Stuttering duration of stutterer subjects ranged from 11 to 33 years (mean 20.2 years), and was not correlated to P1 latencies. Conclusion: Stutterers and fluents were not significantly different regarding the P1 latency or amplitude of the auditory evoked late latency potentials. This shows that stutterers have no problem of realization of sounds. Absence of any relationship between stuttering duration and auditory late latency responses is another result of our study.
ÖZET
Amaç: Kekemeliğin işitsel geri bildirimde gecikmeye sebep olabileceği hipoteziyle, işitsel uyarılmış geç latans potansiyeller kullanılarak kekemelerde ve akıcı konuşanlarda kortikal cevapların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca işitsel geç latanslar ve kekemelik süresi arasındaki ilişki de incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-43 yaş arasında sağ elini kullanan, işitme kaybı ve nörolojik problemi olmayan 15 kekeme ve 15 normal konuşan (kontrol grubu) erkek birey alındı. Akıcı konuşan ve kekeme bireylere otoskopik muayene sonrasında immitansmetrik inceleme, distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ve saf ses işitme testleri yapıldı. Normal odyolojik bulgular elde edildikten sonra geç latans potansiyel kayıtları alındı. Katılımcıların sağ kulaklarından klik uyaran verildi. Bireylere test esnasında bilgisayar aracılığı ile sessiz resimler gösterildi. Bulgular: İşitsel uyarılmış geç latans potansiyellerinden P1 dalga latansı kekemelerde 56,68±7,37 msn, akıcı konuşanlarda ise 57,36±7,74 msn olarak bulunmuştur. P1 dalga amplitüdü kekemelerde 0,71±0,53μV, akıcı konuşanlarda ise 0,73±0,51 μV olarak bulundu. Kekeme bireylerin kekemelik süreleri 11 ile 33 yıl arasında (ortalama 20,2 yıl) değişmekte olup P1 latansları ile korelasyon göstermemektedir. Sonuç: Kekeme ve akıcı konuşanlar arasında işitsel uyarılmış geç latans potansiyellerinden P1 dalgasının latans ve amplitüdleri açısından istatistiksel anlamlı fark yoktur. Bu bulgu, kekemelerin sesleri anlamalarında herhangi bir problemleri olmadığını göstermektedir. Kekemelik süresi ve işitsel geç latans cevapları arasında herhangi bir ilişki bulunmayışı ise çalışmamızın bir diğer sonucudur.