ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

Anesthesia of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery A- HISTORY, PREMEDICATION AND GENERAL ANESTHESIA
KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Anestezi A- TARİHÇE, PREMEDİKASYON VE GENEL ANESTEZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 166-169
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Otorhinolaryngology - Head and Neck specialists, like every physician in surgical practice, must have an essential knowledge of anesthesia. Knowledge about general anesthesiology must be kepi alive and frequently updatet. Practical general anesthesiology techniques and drugs, also history of anesthesiology was summarized to renew our knowledge.
ÖZET
Her cerrahi disiplinde olduğu gibi otorinolaringoloji - baş ve boyun cerrahisinde de yetişen ve mesleğini sürdüren hekimler anestezi ile ilgili bilgilerini canlı tutmak ve tazelemek zorundadırlar. Bu nedenle genel anesteziye yönelik pratik uygulamalar, kullanılan ajanlar, anestezi tarihçesi ve premedikasyonla ilgili güncel bilgiler özetlenmeye çalışılmıştır.