ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

Anesthesia of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery B- LOCAL ANESTHESIA
KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Anestezi B- LOKAL ANESTEZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 170-171
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Local anaesthesia is being widely used in Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery. Any surgeon using this technique frequently must be competent in using it. A summary is prepared to refresh our knowledge.
ÖZET
Lokal anestezi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisinde çok sık kullanılan bir tekniktir. Bu dalda çalışan ve bu tekniği sıklıkla ve yaygın olarak kullanan hakimlerin bu konuya her boyutuyla hakini olmaları gereklidir. Bu nedenle, konunun esasları çağdaş bilgiler ışığında özetlenmiştir.