ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

APPLICATION OF INTRATYMPANIC GENTAMICIN WITH VENTILATION TUBE IN MENIERE’S DISEASE
MENIERE HASTALıĞıNDA VENTILASYON TÜPÜ YOLU ILE INTRATIMPANIK GENTAMISIN UYGULAMASı
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 63-66, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Results of intratympanic gentamicin applications were researched on Meniere’s disease diagnosed patients who were resistent to medical treatment. Meniere’s disease diagnosed 20 patients were applied intratympanic gentamicin with ventilation tube as 0.5 ml ( 20 mg ) and 3 times a day for a total of 60 mg daily. Changes in vertigo and hearing were recorded for 6-16 months after treatment according to the criterias designated by American Academy of Head and Neck Surgery (AAO-HNS ) in 1985. Intratympanic gentamicin treatment resulted to complete vertigo control on %50 of patients, evident control on %25 while resulting to hearing loss on %10. As a conclusion; intratympanic gentamicin application recovers vertigo, preserving hearing with a high rate and becomes a considerable treatment choice in semptomatic treatment of Meniere’s disease.
ÖZET
Meniere hastalığı tanısı konulan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen olgularda intratimpanik gentamisin uygulamasının sonuçları araştırıldı. Meniere hastalığı tanısı konulan 20 hastaya ventilasyon tüpü yolu ile 0.5 ml (20 mg) gün aşırı 3 kez toplam doz 60 mg olacak şekilde intratimpanik gentamisin tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası 6-16 ay süre ile takip edilen olguların baş dönmesi ve işitmelerindeki değişiklikler Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS)’nin 1985 de belirlediği kriterlere göre kaydedildi. Intratimpanik gentamisin tedavisi olguların % 50’sinde tam, % 25’inde ise belirgin vertigo kontrolü sağlarken, % 10 olguda işitmenin kötüleştiği görüldü. Sonuç olarak intratimpanik gentamisin uygulaması büyük oranda işitmeyi koruyarak vertigoyu düzeltmekte ve Meniere sendromunun semptomatik tedavisinde önemli bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır.