ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Arteriovenous Malformation Mimicking Cystic Hemangioma
Kistik Lenfanjiomu Taklit Eden Arteriovenöz Malformasyon
KBB ve BBC Dergisi 17 (1):19-22, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Numerous congenital and acquired neck masses requiring surgical treatment are encountered in children. These masses have different characteristic features due to localisation, clinical features and radiologic findings. Arteriovenous malformations (AVM) are rare congenital vascular lesions that usually localized in head and neck in children. A six year old boy; who was admitted with a right supraclavicular mass underwent total excision with a presumptive diagnosis of cystic lymphangioma and histopathologically diagnosed as AVM, is presented to discuss the clinical features, radiologic findings and differential diagnosis of AVM in children.
ÖZET
Çocuklarda cerrahi sağaltım gerektiren çok sayıda doğumsal ve edinsel boyun kitlelerine rastlanmaktadır. Bu kitleler yerleşim yerine, klinik özelliklerine ve radyolojik bulgularına göre farklı özellikler göstermektedir. Arteriovenöz malformasyonlar (AVM) çocuklarda nadir görülen ve sıklıkla baş – boyunda yerleşen doğumsal vasküler anomalilerdir. Sağ supraklaviküler kitle nedeniyle başvuran, kistik lenfanjiom ön tanısı ile ameliyat edilen ve histopatolojik incelemesinde AVM tanısı alan 6 yaşında erkek hasta, çocuklarda AVM’lerin klinik özellikleri, radyolojik bulguları ve ayırıcı tanısı tartışılmak üzere sunulmuştur.