ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

BACTERIOLOGY OF ANTRUM IN CHILDREN WITH CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS
KRONİK MAKSİLLER SİNÜZİTLİ ÇOCUKLARDA ANTRUM BAKTERİYOLOJİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 103-105
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The bacterial evaluation of 30 children with chronic maxillary sinusitis were studied during endoscopy. Bacterial growth was present in 28 of 30 (%93) specimens. Anaerobic bacteria were isolated in 89%. Anaerobes only were recovered in 71 of cases and in 18% of cases, they were mixed with aerobic or facultative bacteria. Aerobic or facultative bacteria were present in 11 of cases A total of 87 isolates (3. l per specimen), 72 (83%) anaerobes and 15 (l 7%) aerobes or facultatives were isolated. The predominant anaerobic organisms were anaerobic cocci and Bacteroides sp, and the predominant aerobes or facultatives were Streptococcus sp and Staphylococcus aureus. These findings indicate the major role of anaerobic organisms in children with chronic sinusitis.
ÖZET
Kronik maksiller sinüzitli 30 çocuğun bakteriyolojik incelemeleri, sinoskopiyi takiben yapıldı. Spesmenlerin 28 (%93) \'inde bakteri izole edildi. Aerobik bakteri, pozitif kültürlerin %89\'unda mevcuttu. Sadece anaerob olguların %71\'inde, aerob veya fakültatif bakterilerle birlikte ise %18 olguda elde edildi. Aerob veya fakültatif bakteri %11 olguda gözlendi 28 olguda toplam 87 bakteri üretildi. Her spesmenden elde edilen bakteri sayısı ortalama 3.1 idi Bunların %83 (72)\'ü anaerob, %17 (15)\'i aerob veya fakültatif aerob idi Başlıca anaerobik organizmalar; anaerobic koklar ve Bakteroides grubuydu. Streptokoklar ve Stafilokoklar ise en fazla görülen aerob bakterilerdi