ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

BILATERAL ACOUSTIC NEURINOMA Diagnosis and approaching of acoustic neurinoma
BİLATERAL AKUSTİK NÖRİNOM Akustik nörinomlarda tanı ve cerrahi yaklaşım
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:267-271, 1 995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Acoustic neurinoma (AN) is a benign tumor of the eighth cranial nerve. AN progreses in a slow manner clinically and unilateral hearing loss of sensorineııral tupe occurs. In order to make an early diagnosis, a high index of tumor suspicion is necessary in patients having unilateral symptoms. Magnetic resonans imaging (MFU) is currently accepted as the \"gold Standard\" in diagnosing AN. Auditory brain stem evoked response (ABR) and audiometry are the other helpful tests in diagnosing. The incidence of bilateral acoustic neurinoma (BAN) is extremely rare. BAN is frequently seen with nerufibromatosis type 2. In this article, a rarely seen case of BAN presented and the diagnosis and treatment methods have been discussed in the light of literature knowledge.
ÖZET
Akustik nörinom (AN) sekizinci kraniyal sinirin benign bir tümördür. AN, klinik olarak genellikle yavaş ilerler ve unilateral nörosensoral işitme kaybı ile ortaya çıkar. Erken tanı için, özellikle tek taraflı işitme kaybı olan hastalarda yüksek oranda tümörden kuşkulanmak önemlidir, Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), AN tanısında günümüzde \"altın standart\" kabul edilmektedir. Beyin, sapı uyarılmış potansiyelleri yanıtı ve odiyometri diğer yardımcı tanı yöntemleridir. AN\'un bilateral görülme oranı düşüktür. Bilateral olgular sıklıkla tip 2 nörofibromatozis ile birlikte bulunur. Bit yazıda, nadir görülen bilateral AN olgusu sunuldu ve literatür bilgileri ışığında tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.