ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Bilateral Huge Earlobe Keloids Resembling Earrings
Kulak Lobülünde Küpe Tarzında Bilateral Dev Keloid Olgusu
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 104-108, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Keloids and hypertrophic scar tissues result from excessive collagen deposition. The cause of deposition is not known yet, and it usually develops after healing of a skin injury. These tissues are frequently formed at the border of normal tissue and wound after traumas like piercing, burning, etc. They usually do not regress spontaneously and tend to recur after excision. Treatment methods of keloids include both surgical and nonsurgical methods. The follow-up period of at least one year is necessary to fully evaluate the effectiveness of therapy. A case of bilateral earlobe keloids was operated in our clinic and there was no reccurence at one year follow up after surgery. This case is presented for its interesting appearance and location with a literature review.
ÖZET
Keloid ve hipertrofik skar dokuları, sıklıkla ciltte yara iyilesmesini takiben gelisen ve nedeninin çoğu kez bilinmediği asırı kollajen doku formasyonudur. Bu dokular, sıklıkla piercing, travma, yanık gibi olayları takiben normal doku-yara sınırında olusur, spontan gerileme göstermez ve eksizyon sonrası tekrarlama oranı yüksektir. Tedaviye yönelik hem cerrahi hem de cerrahi olmayan teknikler uygulanabilir. Tedavi etkinliğini ortaya koymak için en az bir yıl takip gerekir. Kliniğimizde bilateral aurikular keloid nedeniyle opere edilen ve bir yıl takibi yapılan olguda nüks izlenmemistir. Lokalizasyonu ve görünümü ile ilginç bulunan olgu tedavi açısından literatür esliğinde sunulmustur.