ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Bilateral Laryngocele
Bilateral Laringosel
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 96-98, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Laryngocele is the dilatation and herniation of laryngeal saccule that is filled with air. It is a rare benign pathology. Laryngoceles are classified as internal, external and mixed type according to its relation with thyrohyoid membrane. 43 years old male patient with bilateral cystic neck mass is presented. It was considered as bilateral mixt type laryngocele and was operated. We discussed this pathology in the light of the literature.
ÖZET
Laringosel laringeal ventrikül sakkülünün havayla dolu dilatasyonu veya herniasyonu olup larinksin nadir rastlanan benign bir lezyonudur. Laringoseller tirohyoid membranla iliskilerine göre üç tipte incelenmektedir: internal, eksternal ve mikst tip. Bilateral kistik boyun kitlesi ile basvuran 43 yasında erkek hasta sunulmaktadır. Klinik muayene ve radyolojik değerlendirme sonucunda ağırlıklı olarak bilateral mikst tip laringosel düsünülerek ameliyata alınan hasta literatür değerlendirmesi ile birlikte tartısılmıstır.