ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Button Battery in Nasal Cavity: A Delayed Case
Nazal Kavitede Saat Pili: Gecikmiş Bir Vaka
KBB ve BBC Dergisi 23 (2):73-5, 2015
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Button batteries (BB) are frequently used little energy sources. Their Luminous appearance make them attractive for children and tempt them to put into their noses, mouths and ears. Due to chemical intent of BB, tissue damage may be seen in the nasal cavity, external auditory meatus or esophagus.We present a 12-year-old male with a BB put in his right nasal cavity seven years ago, when he was 5 years old. BB was removed under general anesthesia. This case was reported due to its rarity and absence of any complications.
ÖZET
Saat pilleri sıklıkla kullanılan küçük enerji kaynaklarıdır. Parlak görünümleri nedeni ile çocuklar için etkileyici olmaktadır ve çocuklar cisimleri burunlarına, ağızlarına ve kulaklarına sokmaktadır. Piller kimyasal içerikleri nedeni ile nazal kavitede, dış kulak yolunda ve özefagusta doku hasarına neden olabilirler. Bu yazıda 7 yıl önce 5 yaşında iken sağ burun deliğine saat pili sokan ve tanısı konamamış olan 12 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Yabancı cisim genel anestezi altında çıkarıldı. Komplikasyon gelişmemesi ve nadir görülmesi nedeni ile bu vaka sunulmuştur.