ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma in the Submandibular Gland: Case Report
Submandibular Tükürük Bezinde Karsinoma Eks Pleomorfik Adenoma
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):21-4, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Although pleomorphic adenoma is the most common salivary gland neoplasm, it is rarely seen in the submandibular gland. Malignant transformation of these tumors is an infrequent situation and it is seen in almost 5% of cases. Malign type, called pleomorphic adenoma ex carsinoma, is generally observed in patients who were followed without treatment for a long time or recurrence occur. This article presents 81 year old invasive malignant mixed tumor case on the basis of pleomorphic adenoma, with the complaint of left submandibular swelling for 50 years.
ÖZET
Pleomorfik adenoma, tüm tükürük bezleri benign tümörleri arasında en sık karşılaşılan tümör olmasına rağmen submandibular bezde nadir olarak görülmektedir. Bu tümörlerde malign transformasyon nadir bir durumdur ve olguların yaklaşık % 5’inde görülmektedir. Karsinoma eks pleomorfik adenoma olarak adlandırılan malign tip sıklıkla uzun süre tedavisiz takip edilen veya rekürrensin görüldüğü olgularda gözlenmektedir. Bu makalede 50 yıldır sol submandibular bölgede şişlik şikayeti olan 81 yaşında pleomorfik adenoma zemininde invaziv malign mikst tümör vakası sunulmuştur.