ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

CHOANAL POLYPS: ORIGIN, MICROSCOPY AND MANAGEMENT
KOANAL POLİPLER: ORİJİN, MİKROSKOPİ VE YAKLAŞıM
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) : 79 - 84
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Choanal polyps can lead to\'conditions necessitating treatment generally for nasal obstruction and in some instances for atypical symptoms. The defınition of the polyp depends on the site from which it takes the origin. Current diagnosis of choanal polyps and their site of origin have become easier with endoscopic and radiologic examination, it is crucial to eradicate the pathology in the site of origin for the complete treatment of choanal polyps. In this study, choanal polyp cases operated between 1988-1998 were retrospectively analyzed for treatment method, site of origin and pathology. In a total of 27 operations carried out in 26 patients, 17 were performed with conventional and 10 with endoscopic means. Antrochoanal polyp was encountered in 25 patients and sphenochoanal polyp was the problem in l patient.
ÖZET
Koanal polipler, genellikle burun tıkanıklığına yol açan, bazı durumlarda atipik yakınmalarla tedavi gerektirebilecek tablolara neden olabilmektedir. Köken aldığı noktalara göre polip için kullanılan tanım farklılık gösterir. Günümüzde, rutin nazal muayenenin yanısıra, endoskopik ve radyolojik incelemelerle, koanal polip ve yapışma yerinin tanınması kolay hale gelmiştir. Koanal poliplerin tam olarak tedavi edilebilmesi için, polip eksizyonu ile birlikte köken aldığı bölgedeki patolojinin de ortadan kaldırılması esastır. Bu çalışmada, 1988- 1998 yıllan arasında tedavi edilen koanal polip olguları, retrospektif olarak, kullanılan tedavi yöntemi, poliplerin köken aldığı bölgeler ve patoloji bilgileri incelenmiştir. 26 hasta için yapılan toplam 27 operasyonun, 17\'sinde geleneksel yöntemler, 10\'unda ise endoskopik yöntemler tercih edilmiştir. Hastalardan 25\'inde antrokoanal, 1 \'inde ise sfenokoanal polip tespit edilmiştir.