ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Clear Cell Carcinoma at Soft Palate
Yumuşak Damakta Şeffaf Hücreli Karsinom
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):13-6, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Clear cell carcinoma is a rarely encountered low grade tumor arising from salivary gland. It is more commonly seen in women and at palates during fifth or sixth decades of life. Treatment is total surgical excision with negative margins. Here, we aimed to present a novel therapeutic approach with adding radiotherapy to surgery in a tumor localized at soft palate and to review literature.
ÖZET
Clear Cell carcinoma tükrük bezinden köken alan düşük gradeli ender rastlanan bir tümördür. 5-6. Dekatlarda daha çok bayanlarda ve damak yerleşiminde görülür. Tedavisi negatif sınırlarla total cerrahi eksizyondur. Bu olgu sunumundaki amacımız 5. Dekatta yumuşak damak yerleşimli bir tümörün cerrahisi ve radyoterapi eklenerek yapılan farklı bir tedavi yaklaşımını sunmak ve konuyla ilgili mevcut literatürü yeniden gözden geçirmekti.