ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

CLINICAL APPROACH TO COGAN SYNDROME: A CASE REPORT
COGAN SENDROMU’NA KLINIK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 52-55, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cogan’s syndrome, first described in 1945, is a rare autoimmune disorder with predilection for the eye and the vestibuloauditory system. The disease is characterized by Meniere - like vertigo attacks, neurosensorial hearing loss, and interstitial keratitis and other ocular symptoms developing within several months of each other. We present a 22 year old female who presented with sudden hearing loss in the left ear, vertigo, and tinnitus, accompanied by ocular symptoms that began 6 months before. It is crucial to consider Cogan’s syndrome in the differential diagnosis of sudden hearing loss accompanied by ocular symptoms in especially young patients, as high morbidity rates associated with the disease is lowered by early immunosuppressive therapy
ÖZET
Cogan sendromu, ilk olarak 1945 yılında tanımlanmış olan, nadir görülen, özellikle göz ve işitme-denge sistemini tutan bir otoimmun hastalıktır. Hastalık kendisini bir kaç ay ara ile gelişen Meniere benzeri vertigo atakları, nörosensoryel işitme kaybı ve başta interstisyel keratit olmak üzere göz bulguları ile gösterir. Hastalığa bazen sistemik vaskülit eşlik eder. Bu makalede, kliniğimize ani başlayan baş dönmesi, sol kulakta işitme kaybı, çınlama nedeni ile başvuran, 6 ay öncesinden başlayan göz bulguları olan ve Cogan sendromu teşhisi konulan 22 yaşında kadın hastayı sunduk. Özellikle genç hastalarda göz bulguları ile birlikte olan ani işitme kaybında Cogan sendromu ayırıcı tanıda yer almalı, böylece hastalığın sebep olduğu yüksek morbidite oranları erken immunsupresif tedavi ile azaltılabilir.