ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Clinical Comparison of the Use of Merocel and Glove Finger Nasal Packings After Septoplasty
Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Olarak Kullanılan Merocel ve Eldiven Parmağı Uygulamalarının Klinik Olarak Karşılaştırılması
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 69-72, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In 30 patients who had septoplasty under local anesthesia, two nasal packings, merocel alone or in glove finger were compared in terms of patient and doctor satisfaction and the problems in postoperative period. Pain during insertion and removal of the packings, the ease of application for the surgeon and the amount of postoperative bleeding were evaluated by means of visual analog scale. The pain during removal of the merocel alone was significantly more than the merocel in the glove finger (p<0.001). There was no difference between the packings with regards to pain during insertion, the ease of use for the surgeon, postoperative bleeding, formation of synechiae and clinical healing period (p>0.05). As a result, we concluded that merocel in glove finger is superior to merocel alone with regard to less pain level during its removal.
ÖZET
Nazal septum deviasyonu tanısı ile lokal anestezi altında septoplasti ameliyatı yapılan 30 hastada, postoperatif dönemde nazal tampon olarak kullanılan merocel ile eldiven parmağı içine konularak kullanılması arasındaki farklar, hasta hekim memnuniyeti ve postoperatif dönemdeki sorunlar yönünden klinik olarak incelendi. Tampon konulması ve çıkarılması sırasında hastanın hissettiği ağrı, cerrahın tampon uygulama sırasındaki kolaylığı ve postoperatif dönemde olusan kanama vizüel analog skalası kullanılarak değerlendirildi. Tamponun çıkarılması sırasında merocel’ in tek basına kullanıldığı nazal pasajlarda ağrı olusumunun eldiven parmağı kullanılan tarafa göre daha fazla olduğu görüldü ve bu farkın istatistiksel olarakta anlamlı olduğu saptandı (p<0.001). Tampon konulması sırasında hissedilen ağrı, cerrahın kullanım kolaylığı, postoperatif dönemdeki kanama, sinesi olusumu ve klinik iyilesme süreleri bakımımdan her iki tamponun kullanımı arasında fark olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuç olarak, nazal tampon seçiminde, tamponun çıkarılması sırasında hastanının hissettiği ağrının belirgin olarak çok az düzeyde olması nedeni ile merocel’ in eldiven parmağı içinde uygulamasının tek basına merocel nazal tampona üstün olduğu kanaatine vardık.