ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

COMPARISON OF SURGERY AND CURATIVE RADIOTERAPY IN T1 AND T2 LARYNGEAL CARCINOMAS
T1 VE T2 LARENGEAL KARSİNOMALARDA CERRAHİ VE KÜRATİF RADYOTERAPİNİN KARŞıLAŞTıRıLMASı
Larenks kanseri, konservatif cerrahi, radyoterapi
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this article, we retrospectively studied patients who received conservative surgical treatment or curative radiotherapy for T1 and T2 laryngeal carcinomas between 1984 and 1990. Patients\' tumors were staged according to the 1988 Staging System of the AJC on Cancer. 35 patients were treated by conservative surgery. Curative radiotherapy was used to treat 11 patients. There were 3 local and 2 nodal recurrences in the surgically treated group and 3 local recurrences in the radiotherapy group. The purpose of this study was to compare the outcome of patients undergoing surgery or curative radiotherapy depending on the location of the primary tumor.
ÖZET
Bu makalede Tl ve T2 Larengeal karsinom nedeniyle 1984-1990 yılları arasında konservatif cerrahi veya küratif radyoterapi uyguladığımız 47 hastanın retrospektif çalışmasını yaptık. Lezyonlar 1988 yılıda AJC\'nin kanserle ilgili devreleme sistemine göre sınıflandırılmıştır, 34 hastada konservatif cerrahi, 11 hastada küratif radyoterapi uygulandı. Cerrahi uygulanan grupta 3 lokal, 2 nodal rekürrens: radyoterapi uygulanan grupta 3 lokal, 3 nodal rekürrens tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı primer tümörün lokalizasyonuna göre cerrahi veya küratif radyoterapiye giden hasta sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.