ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


DEFAULT

COMPLICATIONS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY
FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5 : 122 - 126, 1997
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Functional endoscopic sinus surgery (FESS) has become an increasingly popular treatment for chronic paranasal sinus infections. In this study minor complications of 50 patients undergoing FESS at Baskent University ENT Clinic is reponed. The most frequent complications were fracture of the lamina paprycea and postoperative synechia between lateral nasal wall and middle concha. Other problems included intraoperative bleeding, persistent or recurrent polyposis. 15 patients operated under local anesthesia and general anesthesia was used for 35 patients after which the surgicall site was injected with Articain. Modified Stammberger (Messerklinger) approach \\vas used as a surgicall technigue. if a deviated septum was revealed, septoplasty was performed before FESS was started. At the conclusion of the procedure a silastic sheet (2x4 cm.) was placed in the middle meatus between lateral nasal wall and middle concha to prevent synechia. Revision FESS was indicated in 3 patients within 6 months of the initial surgery. The most common cause of revision FESS was due to synechia resulting ostiomeatal occlusion. To avoid synechia we recommed placing a silastic sheet in to the middle meatus at the meddle meatus at the end of surgery.
ÖZET
Kronik paranazal sinüs enfeksiyonlarının tedavisinde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) son yıllarda giderek artan bir popülariteye sahiptir. Bu çalışmamızda Başkent Üniversitesi KBB kliniğinde gerçekleştirilen 50 FESC\'ndeki karşılaşılan minör komplikasyonlar sunulmuştur. En sık rastlanılan komplikasyonlar lamina paprycea kırığı ve postoperatif burun lateral duvarı ile orta konka arasında gelişen sinesiler olmuştur. Bunun yanısıra intraoperatif kanama, persistan ve rekürren polip olguları karşılaşılan diğer problemlerdir. Onbeş olgu lokal anestezi altında, 35 olgu genel anestezi altında operasyon bölgesine articain ile ek anestezi uygulanarak opere edilmişlerdir. Cerrahi teknik olarak Stammberger\'in tarifledıği modifıye Messerklinger yaklaşımı kullanılmıştır. Hastalarda septum deviasyonu mevcut ise öncelikle septoplasti gerçekleştirilerek FESC uygulanmıştır. Operasyon bitiminde orta konka ile lateral burun duvarı arasında gelişebilecek sineşisı önlemek amacı ile 2x4 cm.lik silastik levha orta meaya yerleştirilmiştir. Postoperatif takipleri esnasında 3 olguya revizyon cerrahisi endikasyonu koyulmuştur. Revizyonun en önemli sebebi postoperatif osteomeatal kompleksde sineşi gelişmesidir. Operasyon bitiminde orta meaya konacak silastik levhanın sineşi ve rekürrens şansını azaltacağı görüşündeyiz.