ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Congenital Bilateral Dehiscence of the Lamina Papyracea
Kongenital Bilateral Lamina Papiresea Dehissansı
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):70-2, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Bilateral congenital dehiscence of the lamina papyracea (LPD) is an uncommon anomaly of the lateral nasal wall.Most common etiological factors of LPD are cited as congenital, traumatic, or iatrogenic defects. Identification of the defect in lamina papyracea before any surgical approach for a sino-nasal disease is critical in order to avoid damage to the herniated orbital structures. In this paper we described bilateral congenital LPD in a patient that had not been diagnosed correctly by otorhinolaryngologist and radiologist during preoperative period. Careful evaluation of the patients and meticulous evaluation of preoperative computed tomography images should be performed to avoid complications in the endoscopic sinus surgery.
ÖZET
Kongenital bilateral lamina papiresea dehisansı (LPD) genel popülasyonda çok nadir rastlanılan bir lateral nazal duvar anomalisidir. Bu defektin etiyolojisinde en çok kongenital, travmatik ve iyatrojenik nedenler üzerinde durulmaktadır. Herhangi bir endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) operasyonundan önce lamina papiresea’da mevcut bir defektin saptanması fıtıklaşmış orbital içeriğin hasara uğramasını önlemede kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada kronik sinüzit ve septum deviasyonu nedeniyle ESC ve endoskopik septoplasti cerrahisi yapılması planlanan ve ameliyat öncesi dönemde bilateral konjenital LPD’ı tanısı kulak burun boğaz ve radyoloji hekimleri tarafından belirlenemeyen bir hasta değerlendirildi. Ciddi komplikasyonlardan korunmak için, ESC planlanan hastaların ameliyat öncesi muayene ve radyolojik görüntüleme incelemeleri çok dikkatli yapılmalıdır.