ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Correlation Between Vascular and Perineural Invasion, Neck Metastasis and Metastasis Level in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Yassı Hücreli Larinks Kanserinde Vasküler ve Perinöral İnvazyonun Boyun Metastazı ve Metastazın Seviyesi İle İlişkisi
KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 10-14, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
65 patients with laringeal squamous cell carcinoma treated in our clinic were included in this retrospective study. Parameters were perineural invasion, vascular invasion, presence and level of neck metastasis. There were 21 cases with perineural invasion (%32), 22 with vascular invasion (%34), 15 with both perineural and vascular invasion (%23). There was a positive correlation between perineural/ vascular invasion and neck metastasis (r=0,786,0,854;p<0.01).Sixteen of 22 perineural invasion positive patients had neck metastases (6 lower neck levels) whereas 17 of 22 vascular invasion positive patients had neck metastasis (7 lower level neck involvement). 13 of 15 perineural and perivascular invasion positive patients had neck metastasis (5 lower level involvement). No statistically significant correlation was found between vascular and perineural invasion and lower level neck metastasis but there was a linear association. There is need for a more comprehensive study for this concept.
ÖZET
Yassı hücreli larinks karsinomu nedeniyle kliniğimizde tedavi edilmis 65 olgu retrospektif olarak çalısıldı. İncelenen parametreler; perinöral invazyon, vasküler invazyon, boyun metastazı ve metastazın seviyesi idi. Vakaların 21‘inde (%32) perinöral invazyon, 22’sinde (%34) vasküler invazyon ve 15’inde (%23) hem perinöral hem de vasküler invazyon mevcuttu. Vasküler invazyon ve perinöral invazyon ile boyunda lenfatik metastaz arasında pozitif korelasyon saptandı (herbiri için sırasıyla r=0,786,0,854; p<0.01).Perinöral invazyon tespit edilen 21 vakanın 16‘sında (6 alt seviye tutulumu), vasküler invazyonu olan 22 vakanın 17’sinde (7 alt seviye tutulumu) ve her ikisinin birlikte olduğu 15 vakanın 13’ünde ( 5 alt seviye tutulumu) boyun metastazı tespit edildi. Vasküler ve perinöral invazyon olusu ile alt seviyeye metastaz arasında istatistiksel olarak anlamlı iliski saptanmadı ancak bu belirteçler ile alt seviye metastazı arasında lineer iliski izlendi. Bu konuda daha genis kapsamlı bir çalısmaya ihtiyaç olduğu düsünüldü.