ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

CORRELATION OF ANGIOGENESIS TO P53, HISTOLOGICAL GRADE AND NODAL METASTASIS IN LARYNGEAL CANCER
LARENKS KANSERİNDE ANJİOGENEZİN P53, HİSTOLOJİK DERECE VE NODAL METASTAZ İLE KORELASYONU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (2): 129 - 134
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In Our purpose was to determine the correlation of microvessel density to regional lymph node metastasis, p53 expression and histological grade in patients with squamous cell laryngeal carcinoma. 27 patients with laryngeal squamous cell carcinoma who were operated in our hospital in 1997-1999 period and are still on follow-up were included in this study. Paraffin-embedded sections were immunostained for CD-31 and p53 and were evaluated under light-microscope. CD-31 expression was correlated to neither p53 expression (spearman\'s rho, p=0.877) nor histological grade (Spearman\'s rho, p=0774). CD-31 expression was strongly correlated to regional lymph node metastasis risk (spearman\'s rho, p=0.009), and if taken together with the palpable lymph node status, 27.3 was the cut of value (logistic regression, p=0.0334). There were 12 patients with the CD-31 values higher than 27.3 and had palpable lymph nodes, 10 of which had regional lymph node metastasis (83.33%). There were no regional lymph node metastasis in 15 patients who had CD-31 values lower than 27.3 and who didn\'t have any palpable lymph nodes (0.00%). CD-31 values are strongly correlated to regional lymph node metastasis risk. In patients with a low microvessel density and who do not have palpable lymph nodes on the neck, therapeutical methods that are alternative to selective neck dissection are needed to be considered.
ÖZET
Larenks skuamöz hücreli karsinomalı hastalarda mikro damar yoğunluğunun bölgesel lenf nodu metastazı, p53 ekspresyonu ve histolojik dereceye (grade) korelasyonunun değerlendirilmesi amaçlandı. 1997-1999 yılları arasında hastanemizde opere olup halen takipte bulunan 27 larenks skuamöz hücreli karsinomlu hasta çalışmaya alındı. Parafın kesitler CD-31 ve p53 ile immünohistokimyasal olarak boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi. CD-31 ekspresyonu; p53 ekspresyonu (spearman\'s rho, p=0.877) ve histolojik derece (spearman\'s rho, p=0.774) ile korele bulunmadı. CD-31 ekspresyonu bölgesel nodal metastaz riskiyle güçlü korelasyon gösterdi (spearman\'s rho, p=0.009), preoperatif palpasyonla nodal durumla birlikte değerlendirildiğinde ayırde dici idi (lojistik regresyon, CD-31 için ayırt edici değer = 27.3, p = 0.0334). CD-31 değerinin 27.3\'ün üzerinde olduğu ve palpabl lenf nodu bulunan 12 hastanın 10\'unda (83.33%) bölgesel lenf nodu metastazı gelişti. CD-31 değerinin 27.3\'ün altında olduğu ve palpabl lenf nodu bulunmayan 15 hastanın hiçbirinde (0.00%) bölgesel lenf nodu metastazı izlenmedi. CD-31 değerlen bölgesel lenf nodu metastazı riskiyle güçlü korelasyon göstermektedir. Mikrodamar yoğunluğunun düşük olduğu ve boyunda palpabl nod bulunmayan (No) olgularda selektif boyun diseksiyonuna alternatif tedavi metodlarının dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.