ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Desmoplastic Fibroblastoma (Collegenous Fibroma) of the Hard Palate: Case Report
Sert Damağın Desmoplastik Fibroblastomu: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):81-3, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Desmoplastic fibroblastoma is an extremely rare, benign, slow growing lesion that mostly arises in the subcutaneous tissue or muscle. Only six cases identified in the oral cavity have been published in the literature. Here we present a new case of desmoplastic fibroblastoma in a 56-year-old man who presented with a mass in the hard palate with no history of previous trauma. Diagnosis of desmoplastic fibroblastoma was established according to histopathological and immunuhistochemical staining studies. No recurrence was seen over 1-year.
ÖZET
Desmoplastik fibroblastom kas veya subkutan dokuda gelişen, yavaş büyüyen, benign oldukça nadir bir tümördür. Literatürde, oral kavitede geliştiği bildirilen altı vaka mevcuttur. Bu makalede, bilinen travma hikayesi olmayan, sert damakta kitle şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki olguyu sunuyoruz. Histopatolojik ve immünohistokimyasal boyamayla desmoplastik fibrom tanısı konuldu. Bir yıllık izlem döneminde rekürrens görülmedi.