ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Diagnosis and Treatment Approach to A Case of Huge Cystic Hygroma of 24 Years
24 Yıllık Bir Dev Kistik Higroma Olgusu Işığında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 88-91, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cystic hygroma is rarely seen in adults. The lesion usually presents as a painless swelling in the neck; particularly in the posterior triangle. The etiology of cystic hygroma is poorly understood. Although cystic hygromas tend to enlarge progressively over a time of weeks or months, relatively rapid enlargement over a time of days has been described. A case of an adult male who had a huge cystic hygroma, that did not resolve without treatment and progressively grew in the neck for 24 years, is presented.
ÖZET
Kistik higroma eriskinlerde nadir görülür. Bu lezyon, çoğunlukla boyunda, özellikle arka üçgende ağrısız sislik olarak gözlenir. Kistik higromanın etyolojisi tam anlasılmamıstır.Kistik higroma, haftalar veya aylar sonrasında büyük boyutlara ulasabilirken, günler içerisinde de hızlıca büyük boyutlara ulasabildiği tarif edilmistir. Boyunda 24 yıldır tedavisiz iyilesmeyen ve progresif büyüme gözlenen dev kistik higromalı eriskin bir erkek olgu ısığında kistik higroma tanı ve tedavisi tartısılmıstır.