ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Dysphagia Caused By Compression of the Thoracic Aorta
Torasik Aorta Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü
KBB ve BBC Dergisi, 14 (1-2-3): 84-86, 2006
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Extrinsic compression of the esophagus by aorta is a rare cause of dysphagia. Barium swallow pharyngoesophagography is es- sential in diagnosis. Dysphagia caused by external compression from ectatic, tortuous or aneurysmal aorta due to old age related degeneration is termed as “dysphagia aortica”. We report compression of the esophagus by thoracic aorta in 79 years old female patient complaining of dysphagia.
ÖZET
Aortanın özefagusa dısarıdan basısı disfajinin nadir sebeplerinden biridir. Baryumlu farengoözefagografi, teshiste önemli yer almaktadır. Yasa bağlı dejenerasyonla olusan ektatik, tortoz veya anevrizmatik aortanın özefagusa dısarıdan basısı disfaji aortika olarak tanımlanır. Bu yazımızda yutma güçlüğü ile basvuran 79 yasındaki bayan hastada torasik aortanın özefagusa basısını sunmaktayız.