ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

EARLY GLOTTIC CARCINOMA
ERKEN GLOTTİK TÜMÖRLER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5 : 145 - 148, 1997
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We reviewed the records of 21 patients with glottic carcinoma who were surgically treated in the last 3 years. Two of these patients patients were treated by total laryngectomy whereas 19 had a vertical partial laryngectomy (VPL) or laryngofissure via cordectomy. Laryngoplastic procedures vvere used in reconstruction of surgical defects of VPL resection in glottic carcinoma. The minimum follow-up period was 3 months and the maximum was 30 months. No patients died of locoregional disease.
ÖZET
Bu çalışmada, 1994-1997 yılları arasında cerrahi tedavi gören glottik tümörlü 21 olgu incelendi. İki hastaya total larenjektomi (TL) yapılırken kalan 19 hastaya vertikal parsiyel larenjektomi veya laringofissür ile kordektomi uygulandı. Glottik bölgede cerrahi sonrası ortaya çıkan defektler laringoplastik prosedürlerle, kapatıldı. Hastalar enaz 3 ay, en fazla 30 ay takip edildiler. Lokal veya boyun nüksünden ölen hastamız, olmadı.