ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN PATIENTS WITH NAZAL POLYPOSIS
NAZAL POLİPOZİSLİ OLGULARDA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2): 71-80
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nasal polyposis is one of the most common benign lesions of the paranasal sinuses. Although they are frequently seen and easily recognized, they are still a world wide important problem in otorhinolaryngology due to ther indefinite ethiopathology and difficulty of treatment. in this study 284 nasal polyposis cases on whom endoscopic sinus surgery was performed between February 1991 and August 1996 with teh Messerklinger technique were evaluated. Patients were staged as 11 (3,9 %) stage-1:54 (19,0 %) stage-2; 102 (35,9%) stage -3; 117 (41,2%) stage-4 and as can be seen the largest groııp was in stage-4. Of the 284 patients, 189 (66,5%) had an anatomic variation, 100 (35,2%) had allergy and/or asthma and/or ASA sensitivity (88 had allergy -32,0%-, 35 had asthma -12,3%-, 12 had ASA sensitivity -4,2%-), and 92 (32,4%) of the patients were previously operated on. Our average postoperative follow up was 30 months. Our general success rate was found to be 80,6% upon evaluating the subjective improvements in the patients\' symptoms in the postoperative period. The major and minor complication rates in our series were, 1,1% and 22,5% respectively.
ÖZET
Nazal polipozis (NP) burun ve paranazal sinüslerin sık görülen benign lezyonlarından birisidir. Sık görülmesine ve kolay tanınmasına rağmen, etyopatogenezinin tam olarak ortaya koyulamaması ve tedavisindeki güçlükler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. Bu çalışmada. Şubat 1991 ile Ağustos 1996 tarihleri arasında Messerklinger tekniği ile endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan 284 nazal polipozis olgusu değerlendirilmiştir. Hastaların; 11 \'i (%3,9) evre-1, 54\'ü (%19.0) evre-2,102\'si (%35,9) evre-3 ve 117\'si (%41.2) evre-4 olup ve en büyük grubu evre-4 hastalar oluşturmuştur. Hastaların 189\'unda (%66.5) anatomik varyasyon, 100\'ünde (%35,2) alleriji ve/veya astım ve/veya ASA sensitivitesi (88\'inde allerji-%31-, 35\'inde astım -12,3-, 12\'sinde ASA sensitivitesi %4,2-) mevcuttu. 92 hasta (%32.4) daha önce öpere edilmişti. Postoperatİf dönemde ortalama izlem süresimîz 30 aydır ve hastaların semptomlarındaki sübjektif düzelmeler değerlendirilerek genel başarı oranımız %80,6 olarak belirlenmiştir. Serimizde majör komplikasyon oranımız %1,1 ve minör komplikasyon oranımız %22,5\'dir.