ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ESOPHAGEAL AND TRACHEOBRONCHIAL FOREIGN BODIES
ÖZOFAGEAL VE TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİMLER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 3- 258 - 261
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A retrospective review of 64 patients with esophageal and tracheobronchial foreign bodies, who were treated in the last 3 years in our department, were evaluated. in 10 patients no foreign body was found. In 15 patients esophageal foreign bodies, 39 patients tracheobronchial foreign bodies were found. The most common esophageal foreign body was coin and in first esophageal narrowing. The peak incidences of tracheobronchial foreign bodies occur in children less than 3 years of age. Rigid endoscopy under general anesthesia was the preffered method for removal of aspirated material.
ÖZET
Özofagus ve trakeobronşiyal yabancı cisim asperasyonu şüphesi ile son üç yılda kliniğimize başvuran 64 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 10 vakada yabancı cisme rastlanmadı. Onheş vakadan özofagus yabancı cismi, 39 vakadan trakeobronşiyal yabancı cisim çıkarıldı. Özofagus yabancı cismi en sık, birinci darlıkta ve madeni para idi. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu en sık üç yaş altı çocuklarda görüldü. Genel anestezi altında rigid endoskopi yabancı cisim çıkarılmasında tercih edildi.