ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES
ÖZEFAGUS YABANCı CİSİMLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:54-58, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Retrospective analysis of 59 patients with esophageal foreign bodies who were treated in the last 3 years in our department were evaluated. These patients underwent rigid esophagoscopy under general anaesthesia. In 8 patients (%14), no foreign body was found in the esophagus. Coin our coin-like metals were the commonest esophageal foreign bodies (59%). The second common foreign body was meat bolus and/or bone particles. Two cervical esophageal perforations occurred while retrieving the bone particles. Throacotomy or laporatomy were not required for removal of esophageal foreign body; mortality or permanent morbidity were not developed in any of the cases. We suggest that rigid esophagoscopy is a safe and reliable method for esophageal foreign in body removal.
ÖZET
Kliniğimizde son 3 yılda özefagus yabancı cismi ön tanısı alan 59 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara genel anestezi altında rijid özefagoskopi yapıldı. 8 hastada (%14) özefagoskopide yabancı cisme rastlanmadı. En sık rastlanan yabancı cisim para ve benzeri metalik cisimlerdi (%59). İkinci sıklıkta ise et ve/veya kemik parçasına rastlandı. Kemik parçası çıkarılan 2 hastada servikal özefagusta perforasyon oldu. Hiçbir hastada torakotomi veya laparatomi gerekmedi; mortalite veya kalıcı morbidite gelişmedi. Özefageal yabancı cisim çıkarılmasında rijid özefagoskopinin emniyetli ve güvenilir bir metod olduğu, görüsüne sahibiz.